Význam spojeneckého vítězství nad Napoleonem u Lipska je obrovský. Tehdy se totiž evropské národy vůbec poprvé spojí v boji proti společnému nepříteli. Jako historicky největší ozbrojený konflikt do té doby vede bitva u Lipska k pádu Paříže a Napoleonově abdikaci.

Z Ruska se vracejí zubožené zbytky „Velké armády“ francouzského císaře Napoleona Bonaparta (1769–1821). Pokus o dobytí rozlehlého východního impéria dopadne zejména vinou ukrutné zimy značně neslavně. To výrazně povzbudí císařovy odpůrce, kteří v roce 1813 zformují již 6. protinapoleonskou koalici. Jejími hlavními členy jsou Rusko, Rakousko, Prusko a Švédsko. „Ačkoli Francie svou armádu přebudovala a doplnila novými odvedenci, musela čelit přesile,“ podotýká britský autor R. G. Grant (*1949). Přesto se Napoleon ukáže být stále tvrdým soupeřem a během tažení německými zeměmi vzdoruje nepříteli s obdivuhodnou urputností.