Bojiště zahaluje černý dým. Roztříštěné britské jednotky ustupují před prudkým náporem francouzského jezdectva. Na zablácené půdě se kupí hromada mrtvol. Ke stanovišti císaře Napoleona mezitím přijíždí posel a spěšně ho informuje: „Maršál Ney má Wellingtona v hrsti. Potřebuje jen další muže.“ Maličký panovník však zoufale rozhodí rukama: „Kde si myslí, že je mám vzít? Mám si je snad nadělat?“    

Poté, co je obávaný francouzský dobyvatel Napoleon I. Bonaparte (1769–1821) na podzim roku 1813 drtivě poražen v bitvě národů u Lipska, se jeho pracně vybudované impérium začne nezastavitelně hroutit. Císař je nucen podepsat abdikaci a odebrat se do vyhnanství na ostrov Elba. Jenže už po devíti měsících je vojevůdce zpátky v Paříži, odhodlaný znovu se postavit svým početnějším nepřátelům. 18. června 1815 pak svede svoji poslední bitvu u belgického městečka Waterloo. Její výsledek bude mít…