Na počátku světové epidemie mohli pacienti ve stadiu AIDS počítat s maximálně několika posledními měsíci života. Když si dnes diagnózu HIV-pozitivní vyslechne 25letý člověk, má reálnou šanci zestárnout a dožít se důchodu. AIDS, rakovina, černé neštovice – metly lidstva i strašáci moderní doby našly své vyzyvatele v českých virolozích.

Viry jsou důkazem toho, že na velikosti nezáleží. Po desítky tisíc let ovlivňovaly lidskou DNA a pozměňovaly tok dějin. Jsou ovšem tak titěrné, že si jich nevšimly ani první mikroskopy. Až na přelomu 19. a 20. století si vědci domysleli, že vedle bakterií musejí existovat ještě další původci nemocí. Dostaly název „viry“. Politickému režimu navzdory, česká věda dosáhla ve studiu těchto mikroskopických organismů světové úrovně. Po Karlu Raškovi (1909–1987), který pomohl vymýtit pravé neštovice (více na str. 68–69) si světové uznání vysloužili i další čeští…