„A když bylo před kostelem, hádala se duše s tělem,“ zpívá se v jedné lidové písni. Skutečně, člověka netvoří jen tělo, nýbrž i duše či psyché. Psychika ovlivňuje nejen myšlenkové pochody, náladu či city, ale i celkový stav organismu. Toho si byli vědomi už antičtí filozofové.

Těžko říci, kdy si člověk poprvé uvědomil své vlastní myšlenkové, emoční a citové pochody. Každopádně, učenci starých říší už nějakou představu o nich měli. Byť moderní psychologie začala vznikat až v 19. století, sahají její kořeny do dávnověku.
Více než trefný je v tomto ohledu bonmot německého psychologa Hermanna Ebbinghause (1850–1909), pronesený v roce 1908: „Psychologie má krátkou minulost, ale dlouhou historii.“

Žluč, krev a další složky
Jak to tak bývá, prapočátky psychologie je třeba hledat už v antice, konkrétně ve starém Řecku. Psychologie existovala jako součást filosofie. Již řecký filosof a lékař…