Zamřížovaným otvorem ve zdi proniká do vlhké, krysami prolezlé cely slabý proužek denního světla. Stísněná místnost páchne hnilobou a lidskými výkaly. „Pusťte mě ven! Chci mluvit s králem!“ dožaduje se zubožený vězeň uvnitř a zoufale buší na železem pobité dubové dveře. Jeho prosby však nikdo neslyší. Kdo by uhodl, že tenhle špinavý ubožák býval vlivným francouzským státníkem a jedním z nejmajetnějších mužů Evropy? 

Jeho životopis je strhujícím příběhem rychlého vzestupu a ještě strmějšího pádu. Ambiciózní francouzský ekonom a politik Nicolas Fouquet (1615–1680) vstoupí do dějin jako hrabivý intrikán a korupčník, kterého neukojitelná touha po moci a majetku přivedla až do temnoty vězeňské kobky! Tento pohled je nicméně poněkud jednostranný. Vysoce postavený ministr krále Ludvíka XIV. (1638–1715) je rovněž nadprůměrně inteligentním vzdělancem a štědrým mecenášem umění, jehož charakter…