Stoletá válka je v plném proudu. Angličané, kteří až dosud jen vítězili, ustupují. Pod korouhví s bílou lilií se totiž proti nim žene početné francouzské vojsko. Nevede ho ovšem muž, jak by se dalo očekávat, ale mladá dívka! Jmenuje se Johanka z Arku. Právě jí se povede rozprášit anglické šiky a zajistit své zemi slavné vítězství. Jak toho křehká žena z východofrancouzské vesničky Domrémy dosáhne? A proč nakonec její život vyhasne na zapálené hranici?

Těžké okovy se zařezávají do útlých ženských lýtek. Johanka z Arku (14121431) sedí na pelesti své postele a mne si otlačená místa. Posledních několik dní totiž tráví v zatuchlé vězeňské cele. Je jí pouhých 19 let! Přesto toho má za sebou víc než leckdo třikrát tak starý. Právě teď Panna orleánská, jak se jí říká, čeká na zahájení inkvizičního procesu proti její osobě. Nepřátelé jí nedávno zajali a obvinili z čarodějnictví. Johanka, která