Milují své děti i vnuky, a kdyby to bylo potřeba, tak udělají i nemožné, jen aby jim pomohly. I proto je velkou tragédií, že se právě babičky stávají oběťmi domácího násilí. Stejně jako paní Miluška, jejíž soužití s vnukem musela řešit policie.

Je smutnou skutečností, že právě senioři se stávají velmi častou obětí domácího násilí. Pokud se něco takového dozvíme, vždy nás to dojme a zarmoutí. Vždyť co může být horšího, než když někdo ublíží starému a bezbrannému člověku?

A přece se to děje a mnohdy v naší bezprostřední blízkosti. Vše je o to horší, že toto zlo často páchají blízcí rodinní příslušníci. Lidé, ke kterým měl postižený blízko a miloval je z celého srdce.

Měli být jeden druhému oporou, navzájem se potřebovali

Tak tomu bylo i v případě paní Milušky, která svůj dosavadní život obětovala dětem a později i vnoučatům. Hlídala je, když jejich rodiče chodili do práce, vařila jim ty…