Smith & Wesson Model 586  Target Champion

Soutěže PPC požadují poněkud jiný druh střeleckého umění i jiné zbraně než disciplíny o nichž běžně píšeme. Jednotlivé úlohy jsou náročné nejen na přesnost, ale některé musí být splněny i v poměrně omezeném časovém rámci.

Text a foto: František Mikyna

Zejména revolvery pro tyto disciplíny musí mít dobré spoušťové mechanismy pro přesnou i rychlou střelbu. A to se ještě střílí na různé vzdálenosti od 7 do 50 m.

Hledání dokonalosti

Revolver pro závody PPC musí umožňovat nejen přesnou a rychlou střelbu, ale musí být i dostatečně odolné a přitom fyzicky zvládnutelné. Pro střelbu je předepsáno použití střel v ráži 38 o hmotnosti 158 gr a nesmí se používat střely wadcutter. Revolver musí mít SA/DA spoušť a použití toho kterého způsobu střelby může být pro některé závody předepsáno. Rukojeť nesmí mít některé úpravy, které by usnadnily mířenou…