Objekt astronomické finanční i umělecké hodnoty, pocházející z dvacátých let minulého století, se tyčí
na strmém skalním útesu nad Pacifikem.

Než ho bylo možné nabídnout na realitní trh za sumu oscilující kolem 30 000 milionů dolarů, musel projít celkovou rekonstrukcí, která by zejména jeho vnitřní vybavení povznesla na současnou úroveň
technologického a obytného komfortu. To vše ovšem pod bedlivým dohledem dlouholetého majitele usedlosti Rogera W. Jonese, průmyslového magnáta a historika, který byl tímto ikonickým dílem architektonické dvojice autorů Arthura Bentona a Franka Millera natolik fascinován, že o něm dokonce
napsal velmi podrobnou a zasvěcenou publikaci „Laguna Beach, Illustrated, Narrative History“.