Dveře zaskřípou v pantech a do místnosti vejde císařův věrný rádce. Jakmile ho Rudolf II. spatří, podivně se mu zablyští v očích. Vezme do ruky dýku a začne s ní kolem sebe nebezpečně mávat. Ty zrádče! Plánuješ proti mně spiknutí! Tak jako všichni ostatní!“ ječí. Právě s ním totiž cloumá jeden z jeho pověstných záchvatů. Jediný, kdo si může mnout ruce, je jeho vypočítavý bratr Matyáš. Českou korunu má totiž zase o něco blíž!

S císařem Rudolfem II. (15521612) cloumá vztek. „Praho, nevděčná Praho, já jsem tebe slavnou učinil, ale ty nyní vyháníš mne, dobrodince svého. Pomsta boží přijdiž na tě a prokletí padniž na tě a na celou českou zemi!“ vybuchne náhle. V roce 1611 totiž musí předat královskou korunu i vládu nad celým českým územím svému bratrovi Matyášovi Habsburskému (15571619). Ten přesídlí do Vídně, která se stane císařskou rezidencí. Netrvá to ovšem dlouho a o královský post