Se Šikulkou se pravidelně učíš, mluvíš a také si hraješ. Začni třeba tím, že dokreslíš veselého lesního skřítka. Pečlivě si prohlédni obrázek a pak jednoduše, ale pečlivě spoj vytečkovanou část tak, aby vznikla souměrná postava. Za odměnu si obrázek vybarvi.

Další hravé úkoly ti připraví zábavu, při které si vystřihneš a slepíš obrázek, najdeš cestu bludištěm, uhodneš nové hádanky. Z popletených písmenek dovedeš složit správné slovo a budeš hledat správné trasy. Třeba vydře, která se chystá na lov. Za odměnu tě čekají nové omalovánky, které si můžeš vybarvit. Drž pastelku správně a nepřetahuj. Dovedeš to? Aby ne. Jsi šikulka!