Duchové a nadpřirozené bytosti patři neodmyslitelně k lidským dějinám už od velice dávných dob. Duchové jsou však různí. Od navrátivších se duší zemřelých lidí, přes nadpozemské ochránce až po monstra, která mají za úkol jen škodit.

Již koncem 19. století vznikla ve Velké Británii Společnost pro parapsychologické výzkumy, jež měla za úkol podívat se na hlášení o setkání s duchy „vědeckým okem“. Vznikla jako reakce na zprávy o strašidelných domech. V roce 1884 dokonce publikovala obsáhlou, asi čtyřsetstránkovou, zprávu, v níž se respondenti z celého světa vyjadřovali k otázce, zda se někdy „za plného vědomí“ setkali s nějakým nadpřirozeným živým či neživým objektem, slyšeli hlas, či zda se jich nějaký z těchto objektů dokonce dotknul. Z více než 17 000 odpovědí jich přes 670 bylo kladných.
A tato tvrzení se členové společnosti rozhodli prozkoumat blíže. Nejprve pečlivě prošli stránky se