Více než miliarda lidí na celém světě dnes trpí obezitou, z toho 650 milionů dospělých, 340 milionů dospívajících a 39 milionů dětí. Je důsledkem nezdravých stravovacích návyků, nedostatečné fyzické aktivity, sedavého zaměstnání a digitalizace. Ročně má na svědomí 1,2 milionu mrtvých. Dá se s epidemií obezity vůbec bojovat?

 

O obezitě hovoříme tehdy, když index tělesné hmotnosti BMI (hmotnost v kg vydělená druhou mocninou výšky v metrech) přesáhne 30. Od roku 1975 se celosvětová míra obezity ztrojnásobila, přičemž většina světové populace žije v zemích, kde nadváha a obezita zabíjejí více než podváha. Za hlavní příčinu obezity v moderním světě je považován nadměrný energetický příjem, kdy člověk ve své stravě přijme více energie, než kolik jí jeho tělo spotřebuje. Což je v poslední době doprovázeno ještě absolutním nedostatkem pohybu.