Světlo na konci tunelu, příjemné pocity a andělské postavy jako průvodci duší. Tyto obrazy prý vidí většina lidí během klinické smrti. Nebýt psychologa Raymonda Moodyho, možná by se nad prožitky řady umírajících lidí jen mávlo rukou.

Dokud nevydá americký psycholog, lékař a nakonec i spisovatel Raymond A. Moody mladší (*1944) svůj bestseller Život po životě, nejsou zážitky klinické smrti nijak ožehavým tématem. Moody ale dokáže natolik strhnout pozornost na téma umírání a vracení se zpět do života, že je od vydání knihy roku 1975 považován za největšího odborníka v oblasti. A právem.

 

Osudová přednáška

„Bylo mi dovoleno vrátit se zpět do života, abych se mohl lépe poučit o lidství a pak sloužit bohu,“ line se po přednáškovém sále. Profesor psychiatrie na virginské univerzitě doktor George Ritchie vypráví o svém zážitku blízké smrti během příprav k nasazení do druhé světové války…