„Svatý kříž ať je mi světlem a drak ať není mým vůdcem!“ téměř křičí salvatoriánský páter Arnold Renz. Odpovědí je mu záplava nadávek pronášených skřehotavým hlasem, který jako by nepatřil drobné dívce zmítající se na lůžku. 

Vypadá to jako scéna z filmu odehrávajícího se v hloubi středověku. Jenže se nacházíme na západě Bavorska v městečku Klingenberg nad Mohanem a píše se rok 1976. Do smrti Anneliese Michelové (1952–1976) zbývají bohužel už jen týdny. Téměř rok se snaží Arnold Renz (1911–1986) společně s knězem Ernstem Altem (*1937) vyhnat démony z těla mladé dívky. Svolení k provedení velkého exorcismu dostávají přímo od würzburského biskupa Josefa Stangla (1907–1979).

 

Kdo to mohl tušit?

Že se může život mladé dívky začít ubírat tak tragickým směrem, by ještě před pár lety nepřišlo nikomu na mysl. Anneliese Michelová je mladá a veselá slečna, která společně se svými sestrami…