Tropický moderni smus jde ruku v ruce s architektonickým stylem,
který je charakteristický především svou environmentalitou,
tedy vstřícným vztahem k udržitelnosti ži vota na modré planetě.

Na základě hloubkové analýzy veškerého kontextu, v rámci zdejšího klimatu,
s respektem k okolí, tu zdejší architektonické firmy citlivě navrhují kvalitní projekty, jež dokonale splynou s místním prostředím. S touto filozofií dosahuje úspěchů také studio KZ Architecture, jehož tým je podepsán pod designem South Island Residence.

Venkovní dominantou domu na části pozemku směřující
k pláži je dlouhý bazén s přelivovou hranou, díky níž vzniká efekt vodopádu.
Povrch terasy je obložen dlažbou z jemně žilkovaného přírodního kamene.

Zakladatelka a ředitelka kanceláře Jaya Kader Zebede k tomu říká: „Naše strategie vychází z optimalizace energetické náročnosti staveb, využívání alternativních
zdrojů, snižování…