Mrazivým ránem se ozve zatroubení do polnic a pak povel k útoku. Pruští vojáci však zůstanou stát na místě.Prasata, pohněte se, copak chcete žít věčně?“ zaječí pruský král Fridrich II. Veliký. Teprve poté jeho muži vyrazí do bitvy. Není divu, že se zdráhají. Toho dne má totiž Fridrich k dispozici mnohem méně vojáků, než jeho rakouský soupeř. A přece u Leuthenu nakonec dosáhne slavného triumfu!

Ještě toho roku, co usedne na pruský trůn, oznámí Fridrich II. Veliký (1712–1786) rakouské císařovně Marii Terezii (1717–1780) svůj nárok na Slezsko. V čele nevelké, zato dobře vycvičené armády pak překročí sousedovy hranice a v průběhu několika měsíců dobude na nezkušené panovnici podstatnou část tohoto území. Slezska jsem se v roce 1941 zmocnil prostě proto, že jsem měl bojechtivé muže, vrchovatou státní pokladnu a veselou náladu,“ nechá se vojevůdce později slyšet. V následujících letech