Tvář kartáginského vojevůdce Hannibala se krabatí zlostí. „Vždyť porušují dohodu!“ láteří odvážný bojovník, kterému se ani trochu nelíbí fakt, že Římané uzavřeli alianci s městem Saguntum a prohlásili jej za svůj protektorát. Nad tím Hannibal rozhodně nehodlá mávnout rukou a v roce 219 př. n. l. město obklíčí.

K tamním lidem je zprvu vstřícný a nabídne jim mír, ten však Sagunťané odmítnou. Hannibalovy (247–181 př. n. l.) podmínky označí za potupné, přičemž někteří zajdou dokonce tak daleko, že si raději zvolí dobrovolnou smrt. Svůj život ukončí tím, že naskáčou do ohně, který rozdělají uprostřed města. Dobytí Sagunta tím však neodvrátí. Hannibal se města zmocní zhruba po osmi měsících obléhání a bez mrknutí oka všechny obyvatele zmasakruje. Když po tomto krveprolití vydá římský senát požadavek na Hannibalovo vydání a Kartágo jej odmítne, není divu, že mezi oběma státy vypukne otevřené