Už od léta 1938 vypadala situace v Evropě na velký válečný střet. Hitlerova drzost a pokoušení trpělivosti vítězných mocností z Velké války se stále stupňovaly. Najednou byl tím, kdo mohl rozhodnout o budoucnosti evropského kontinentu, a ostatní kolem něj jen tiše našlapovali.

Plány na válečné tažení spřádal Adolf Hitler (1889–1945) ve své hlavě už velmi dlouho. Stěžejním a prvním bodem jeho výpadu mělo být Československo, jehož obsazení mu mělo zajistit skvělou pozici pro další expanzi dál na východ. Nástin toho, jak bude agrese vůči Československu vypadat, zazněl již v roce 1935 pod krycím názvem Schulung neboli cvičení, v němž si naskicoval, jak rychle a úspěšně vyřídit československý stát. Vždy jej totiž považoval za protivníka, který má být sražen na kolena ještě před tím, než se rozhoří velká válka naplno.