Detonics Gladiator .500 HD F1

Vždy jsem obdivoval zákony mnoha amerických států, ve kterých je vlastní obydlí nedotknutelným územím, jež mají jeho obyvatelé právo bránit proti nezvaným hostům zcela legálně i se zbraní v ruce, bez ohledu na újmu útočníků. Na základě tohoto nesporně posvátného práva na obranu domova vznikla i poměrně specializovaná kategorie zbraní, tzv. Home Defense Guns.

Právo na obranu domova není v ČR tak široce akcentováno jako v USA a ani dostupnost vhodných zbraní není pro každého stejná. Avšak situace se postupně zlepšuje a vlastní obydlí je společností i zákonodárci stále více akceptováno jako nedotknutelné a zbraň chápána jako symbol osobní svobody občana. Ovšem vhodných zbraní pro ty, kdož nemají zbrojní průkaz, není příliš mnoho. Do této díry na trhu poměrně nedávno strčila své pomyslné dva prstíky, či spíše dvě hlavně, česká společnost Detonics, jež před…