Asi třiadvacetiletý mladý muž stojí široce rozkročený na bitevním poli. U nohou mu leží jeho mrtvý bratr Æthelred. „Přísahám bohu, že tě pomstím!“ procedí mezi zuby Alfréd. „Pane,“ přistoupí k němu jeden z vojáků a podá mu korunu, která se skutálela z Æthelredovy hlavy. Mladík ji uchopí a dlouze se na vojáka podívá: „Braňte náš ústup, musíme pohřbít krále!“ Pak odveze svého staršího sourozence z bojiště u Mertonu, na které stále útočí Vikingové.

Situace v Anglii v 9. století je složitá. Území je rozdělené na několik anglosaských států – na jihozápadě je to Wessex, nad ním Mercie a Východní Anglie, sever pak náleží Northumbrii. Wales a území na severozápadě zase ovládají Keltové. Na nejednotné Angličany navíc ze Skandinávie útočí Vikingové, pro které se vžije označení Dánové. Nejprve jsou to jen drobné roztržky, ale v roce 865 dorazí k anglickým břehům velká armáda pohanů, kterou vedou…