Po tváři Alexandra Velikého stékají drobné krůpěje potu. „Přineste mi ještě trochu vody,“ přikáže svým důstojníkům a položí si hlavu na polštář. Horečka však ne a ne ustoupit. Několik dalších dní polehává makedonský vojevůdce na svém loži, blouzní a zmítá se v bolestech. Lékaři si neví rady. Desátého června 323 př. n. l. vydechne naposled, není mu ještě ani třiatřicet let.

Alexandrův (356–323 př. n. l.) pohřeb patří k těm vůbec nejhonosnějším v celých dějinách lidstva. „V přepočtu na dnešní peníze vyjde na zhruba dvanáct miliard korun,“ míní odborníci. Jen vyrobení majestátního povozu zabere dva roky. Teprve poté je Alexandrovo nabalzamované tělo uloženo do zlatého sarkofágu a převezeno do Egypta. Tvrdí se, že k jeho skleněné rakvi přijde složit poklonu ještě císař Augustus (63 př. n. l.–14 n. l.). Kde se však hrobka s ostatky jednoho z největších vojevůdců všech dob nachází dnes,