„A vtom někdo z radnice hodil kamenem na kněze, který nesl monstranci s tělem Božím, a tak se proto všechno procesí velmi vzbouřilo, a obořivše se na radnici, vybili ji…,“ líčí Staré letopisy české první pražskou defenestraci.

Sud se střelným prachem připomínají Čechy poté, co je v červenci 1415 upálen v Kostnici Jan Hus (* asi 1369). A vztek jeho příznivců ještě víc vzroste o rok později, kdy ve stejném městě skončí na hranici Husův přítel Jeroným Pražský (* 1379). Frustrovaní kališníci vyhánějí katolické kněží z far a pořádají poutě na hory s biblickým jménem (Oreb, Beránek…). Jsou to první náznaky toho, co musí přijít. Vlastně se jen čeká, kdo zapálí pomyslný doutnák.