Rázuje rozčileně po komnatě. „To snad není možné! Ona se prohlásila kastilskou královnou a uráčila se mi poslat zprávu až tři dny poté?!“ Ferdinand svou choť Isabelu ctí, teď je však raněný ve své pýše.

Ano, měli spolu úmluvu, když vstupovali do manželství. Každému bude patřit trůn území, z něhož pochází. Isabele (1451–1504) kastilský a jemu, Ferdinandovi (1452–1516), aragonský. V té době bylo zřejmé, že jeho žena se ke své koruně jen tak nedostane, existovali i jiní zájemci. Nyní však, hned po smrti kastilského krále a svého nevlastního bratra Jindřicha IV. (1425–1474), se rozhodla mladá žena neprodleně jednat. Jen co nechala odsloužit zádušní mši za zesnulého, prohlásila se 13. prosince 1474 v kastilské Segovii ve středním Španělsku královnou. Její spěch byl dobře promyšleným tahem.