Objev, událost, nález, bláznivý výmysl, den D, či jak tento moment nazvat? V lidských dějinách nastalo mnoho zásadních okamžiků, leč žádný z nich se nemůže svým významem rovnat chvíli, kdy předchůdce moderního člověka poprvé uviděl oheň – a pak jej zkrotil.

Oheň prostě září jako středobod všeho lidského, vstupní maják i jiskra pozdějších úžasných událostí. Leč fakta mluví jasně: nikdy nebudeme s to zjistit a určit, kdy přesně ona chvíle nastala.
Narozdíl od mnoha jiných vynálezů a objevů, kdy jsme schopni určit konkrétní rok, nezřídla i daný měsíc či den, pracují zde vědci a historikové s daleko rozvolněnější časovou osou, která se často na geologické škále vychyluje jako neposedné kyvadlo tu desítky tisíc let směrem k přítomnosti, tam zase stovky tisíc let do hluboké minulosti.

Rodí se pán tvorstva
V čase, kdy se první hominidé přesunuli z tropů do chladnějších oblastí, se…