Kladrubský opat Maurus Fintzguth přechází po místnosti sem a tam. Je nervózní, protože kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech u Stříbra je v dezolátním stavu a hrozí, že co nevidět spadne. Ještě toho roku proto opat vypíše soutěž na jeho opravu. Ta je nakonec svěřena slavnému architektu Janu Blažeji SantiniAichelovi, který záhy potvrdí, jaký génius v něm dřímá. Z původní románské baziliky vytvoří monumentální dílo ve stylu barokní gotiky zdobené nejen skvostnými geometrickými obrazci, ale i tajemnými matematickými symboly!

Mladému architektovi Janu Blažeji Santini–Aichelovi (1677–1723) osud skutečně přeje. O zakázky, jak církevní, tak i ty soukromé, totiž rozhodně nemá nouzi. „Byli to především církevní hodnostáři, kteří rozpoznali jeho geniální hlavu a ruku, a přizvali ho ke stavebním akcím, při nichž se vskutku mohl rozmáchnout,“ zmiňuje se spisovatelka Marie Homolová