Už od dob stvoření světa je láska jedním z nejkrásnějších citů člověka. Toto splynutí dvou duší, ze kterého přichází na svět nový život, je smyslem lidského života. Láska je duší světa a harmonií vesmíru. Mít rád lidi a milovat, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Já jsem to ale neměla snadné kvůli svému vzhledu. Děti ve školce se mě stranily, což pokračovalo i ve škole. V lavici jsem sedávala celé roky sama. Na letní tábory jsem ze zdravotních důvodů také nejezdila. Na střední škole to bylo podobné. Znovu jsem v lavici sedávala sama. Do tanečních mě rodiče nechtěli přihlásit, protože si mysleli, že bych byla zklamaná z toho, že pro mne kluci nechodí. Znovu jsem ztratila kontakt se svými vrstevníky. Nikam jsem nechodila, stále jsem se doma učila a rodiče ani nenapadlo, aby mne poslali mezi kamarády. Kolikrát mi bývalo moc smutno. Měla jsem pár kamarádek, které však