Byl by to asi největší objev v dějinách lidstva. Ale i když vesmír sledují stovky teleskopů, zatím existenci mimozemského života potvrdit nelze. Avšak takový objev by poté pořádně zamával s celou civilizací.

Bible s mimozemským životem nepočítá, byť někteří autoři v ní najdou i létající talíře. Například Ezechiel, který se na scéně objevil v postprorocké době, zde popisuje, kterak se mu před očima zjevila Hospodinova sláva: „Hle – spatřil jsem, jak se od severu žene větrná bouře: obrovitý mrak šlehající blesky, obklopený jasnou září a zprostřed toho žáru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu. Zprostřed vystupovaly jakoby čtyři bytosti. Napohled se podobaly člověku, ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla.“  Tyto bytosti měly mít kromě lidské tváře i tvář lva, býka a orla.

Bůh je tam, kde je jeho lid
Při tomto setkání byl Ezechiel Hospodinem vybrán za proroka. Avšak spíš než o…