Okamžitě to zničte!“ rozkáže Juan Perón a odhodí na stůl několik černobílých fotografií. Ještě toho dne kompromitující dokumenty zmizí. Argentinský prezident je neoblomný, použije veškerou svoji moc, aby utajil špinavé detaily z minulosti své ženy Evity. Pornografické fotky na kterých pózuje, články, texty… To všechno je sebráno a zničeno. Pro Peróna představuje Evita ztělesnění všech ženských půvabů, na plakátech její portrét stylizuje dokonce do podoby Panny Marie.

Juan Domingo Perón (1895–1974) je jedním z nejvýraznějších a zároveň nejkontroverznějších politiků Jižní Ameriky. Do jisté míry obdivuje Adolfa Hitlera a německý nacionální socialismus, avšak plynové komory ani masakry na svědomí nemá. Uznává hlavně Hitlerovu aktivitu, dynamická sociální opatření, snižování nezaměstnanosti a vůbec ono celonárodní utužování mysli. „Ovšem přes své řeči nikdy nepřikročil k zabíjení, jak ho