Karel, jenž se stane v jedenadvaceti letech králem a záhy, po smrti bratra Karlomana, jediným vládcem Francie, vytěží ze své pozice, co se dá. Zvítězí nad Langobardy a začlení jejich říši do své, podřídí si Bavory, v té době už beztak stojící napůl pod franckou nadvládou, a v krvavé, brutální válce vedené po desetiletí porazí i Sasy. Jedinou mocnost, kterou zatím neovládl, je Byzanc…

Korunovací na císaře o Vánocích roku 800 se jako imperátor, císař univerzální křesťanské říše římské stane Karel (asi 742–813) nejmocnějším vládcem v Evropě. Jeho země stěží může být rozmanitější. „Jeho poddanými byli obyvatelé oblastí v Itálii, civilizovaných už jeden a půl tisíce let, i lidé žijící ještě včera v barbarských kmenech v severoněmeckých lesích a bažinách, občané uspořádaných jihofrancouzských komunit i rolníci z povodí Dunaje a Rýna, obchodníci z Itálie, učení duchovní z galské západní části