Svažitá parcela na kraji Quebeckého jezera Lac de Cabane, 100 kilometrů na sever od Montrealu, předurčila podobu rodinné vily. Nespoutaná kanadská příroda obklopuje ostré kvádry, sestupující po svahu k jezeru.

Pravidelné klesání rozostřuje zdánlivě nahodilá kompozice objemů. Kolmé kamenné zdi a komunikace
protkávají dům i zahradu, která rovněž ustupuje v úzkých zatravněných terasách. Velké kameny, vytěžené z výkopu základů, se přimykají k cestičkám a podpírají venkovní terasy, čímž dotvářejí atmosféru místa.