Jak se vyznat v nepřetržitém časoprostorovém toku, a zakotvit tak člověka v tomto plynutí světa? Třeba tak, že své blízké a poté i vzdálenější okolí zmapujeme a zhotovíme i kalendář, který nám usnadní orientaci v prostoru a čase na základě ubíhajících sekund, minut, hodin, dnů a dalších časových jednotek. A vymyslíme i něco navigačních instrumentů.

Dnes si užíváme „tikotu“ ultrapřesných atomových hodin a vytvořili jsme plastické 3D mapy nejen planety Země, ale i naší rodné galaxie. Mezitím jsme se kochali romantickým tajemstvím starých map s vyznačenou polohou pokladu a nechali se fascinovat mayským kalendářem, zvěstujícím konec světa.
Všechno ovšem muselo nějak začít, a to v momentě, kdy se člověk zastavil a zatoužil vědět, kde vlastně je a kdy se mu to přihodilo.

Mapy nástěnné i hliněné
Pod slovem mapa dnes rozumíme grafickou prezentaci nebo znázornění měřítek určitého prostorového…