První skutečně mocné říše a státní útvary nevznikaly v Evropě. Jejich domovem byla Čína, Indie či Blízký východ. Evropa o sobě dala vědět až později, zato však velmi výrazně. Na jihu Balkánského poloostrova v příhodných klimatických podmínkách vznikla civilizace, která svým myšlením určuje ráz západního světa do dnešních dnů. Právě tam vznikla starověká řecká kultura, která položila pevné základy vědy a filozofie.

Doba do roku 800 př. n. l. je, co se týče starověkého Řecka, v mnoha ohledech stále zahalena tajemstvím. Hmotných památek z této éry je málo, a tak historici jen matně tuší, že na přelomu druhého a prvního tisíciletí př. n. l. přicházejí do jižního Řecka Dórové.
Ti zprvu sídlili na územní dnešní Makedonie a v jejím okolí, zemi zaslíbenou však nakonec našli na poloostrově Peloponés a na Egejských ostrovech. Právě Dórové později stáli u vzestupu městského státu Sparta.

Pozdrav z