Mladý muž se brodí závějemi u silnice a choulí se do kabátu v poryvech ledového větru a sněhu. Když vzhlédne, zjeví se před ním veliká tmavá postava s rudě žhnoucíma očima. Mladíkovo zděšení přeruší blížící se pískot brzd. Poslední, co vnímá, je prudký náraz.

Komu patří ty démonické rudé oči, jejichž záře doprovází mužovy poslední životní okamžiky? Vypadá tak snad smrt sama? Případy, které jsou zaznamenané zejména v průběhu minulého století, nesvědčí o tom, že muž před svým tragickým koncem spatří zubatou. Vysoká postava s pronikavým a děsivým zrakem má ale k smrti opravdu blízko.

 

Šedý ječící motýl

„Vypadalo to jako… Jako veliký motýl… Jako šedý anděl,“ shodují se svědci, kteří se během svého života s tajemnou postavou takzvaného Motýlího muže setkají. „Je asi dva metry vysoký, má mužskou figuru, kterou ovívají motýlí křídla. I při letu s nimi třepotá jako motýl,“ pokračují popisy…