Příběh tří mužů, tak bychom vlastně mohli nazvat kauzu, která v roce 2006 otřásla Českem. Hlavní role v ní měli primář ARO Pavel Longin, kriminalista Michal Hynek a Petr Zelenka, nechvalně známý jako Heparinový vrah.

Než se ale podíváme na to, kdy se cesty těchto tří mužů protly, zmiňme se o respektu, který obvykle chováme k lékařům a ostatním zdravotníkům. Obracíme se na ně, když je nám ouvej, a tak není divu, že k nim doslova vzhlížíme.

Chtěl mít nad lékaři navrch

Lékaři dokonce kdysi skládali Hippokratovu přísahu, ve které slibovali, že budou lékařské úkony konat jen v zájmu a ve prospěch nemocného, a že se vystříhají všeho, co by mu mohlo uškodit. O to překvapivější je, že se mezi zdravotníky občas najde člověk, jenž sejde z cesty.

Právě takový byl Petr Zelenka, který bezbranným pacientům zcela úmyslně, bez jakéhokoli slitování přivodil smrt. A jeho pohnutky? Ne, nechtěl nemocné…