Pro sportovce

Kronos Titána nezapře…

Počátkem tohoto tisíciletí prošel sortiment zbraní vyráběných světově známou a vyhledávanou italskou firmou Antonio Zoli, s.r.o, výraznou selekcí. Výsledkem tohoto kroku a zároveň výsledkem konstrukčního snažení techniků byly dva nové stěžejní modely brokovnic – sportovní broková kozlice Kronos a lovecká Columbus.

Text: Jiří Knotek

Foto: Martin Jansa

Zbrojovka Zoli vznikla a do současné podoby se začala utvářet ihned po druhé světové válce, předkové rodu však se výrobou zbraní zabývali prakticky již od středověku. Pod vedením otce-zakladatele Antonia Zoliho představila společnost brzy kohoutové brokovnice typu kozlic a dvojek, koncem padesátých let minulého století dala na trh již nové brokové kozlice různých typů a počátkem šedesátých let již značka Zoli vešla ve známost jako značka vyznačující se kvalitou a jedinečností svých vyráběných zbraní…