Neposlušný faraon pohrdá Božími příkazy a je třeba mu uštědřit lekci. Co vše musí egyptský lid strpět, aby se jeho vládce umoudřil a propustil vyvolené Izraelity ze své země? Říši na břehu Středozemního moře čeká deset krutých zkoušek.

Krvavý Nil, nálety komárů, kobylek a much, epidemie kosící hospodářská zvířata i lidi, a to není zdaleka vše. Opravdu Bůh přistupuje k seslání takto nelítostných pohrom? Nebo za vším stojí „pouhá“ příroda? Kdo je Hospodin, abych poslechl jeho hlasu, který říká, abych nechal Izraelity jít? Není žádný takový Hospodin a už vůbec tak není důvod nechat Izraelity jít! přemítá sebejistě faraon.