Rwandská genocida je smutným důkazem, že nelidské hrůzy nejsou záležitostí dávné historie, ale děly se i na konci 20. století. V roce 1994 hutuští radikálové během pouhých třech měsíců zmasakrovali téměř milion příslušníků etnické skupiny Tutsiů.

I dnes patří rwandská genocida k nejstrašnějším zvěrstvům africké historie. Jednalo se o masové vyvražďování etnické skupiny Tutsiů, které spáchali hutuští radikálové mezi 6. dubnem a 18. červencem 1994. Za pouhých 100 dní stihli zabít až milion nevinných lidí a dalších dva a půl milionu připravit o domovy. Průměrně bylo v těchto krvavých dnech zabito sedm lidí během jediné minuty.

Napětí mezi etniky

Napětí mezi etnickými skupinami Hutuů a Tutsiů se stupňovalo delší dobu. S přispěním kolonizátorů, kteří v roce 1933 zavedli identifikační průkazy s vyznačenou příslušností, se začaly objevovat konflikty. Tutsiové, kteří tvořili asi 14 procent