Ruští dělostřelci nevěřícně hledí na údolí před sebou. Úzkou stezkou se vstříc jejich hlavním řítí nechránění britští jezdci! Poté, co Rusové vstřebají své překvapení, zahájí palbu a desítky sebevražedných útočníků se kácejí z koní k zemi. „Je to nádherné, ale není to válka. Je to šílenství,“ povzdechne si nad udatným, leč nesmyslným počínáním Britů francouzský generál, který pozoruje krvavou lázeň z nedalekého pahorku.

V málokterém konfliktu dojde k tolika zmatkům, nedorozuměním a osobním selháním jako v naprosto zbytečné válce, která zasáhne v polovině 19. století oblast Černého moře. Jedná se v podstatě o historicky první velký střet mezi Ruskem a západními velmocemi. Na jeho konci však nebude příliš spokojena ani jedna ze znesvářených stran. Jelikož se většina bojů odehraje na Krymském poloostrově, vžije se pro tento konflikt označení „krymská válka“. Jaké okolnosti vedly k jejímu…