Francouzský král Ludvík XIV., zvaný „král Slunce“, je největší z absolutistických monarchů a nejmocnější král, jakého kdy Evropa pozná. On sám o svém postavení nikdy nepochybuje, stejně jako nepochybuje o pravosti božského práva králů, jež mu je vštípena v dětství. „Králové jsou ustanoveni Bohem,“ napíše jako dítě. „Mohou dělat, co se jim zlíbí.“ 

Pozdější prohlášení „L´état c´est moi!“ – „Stát jsem já!“ – se stane jeho neoficiálním mottem a jeho velikost je vyjádřena oslnivým palácem ve Versailles, který je všeobecně považován za nejkrásnější svého druhu. Přepychem je Ludvík XIV. (1638–1715) obklopen už odmalička, všechno třpytivé a cenné tak považuje za naprostou samozřejmost. Miluje hlavně diamanty, za něž neváhá utratit horentní sumy. „Jen za rok 1669 zaplatil Ludvík XIV. za diamanty skutečně královskou sumu takřka 1,5 milionu liber, což je skoro 75 milionů dolarů,“ zmiňuje se…