Jediný plamínek stačí k rozpoutání pekelného inferna. To ví každý hasič. Bojovníci s plameny teď spěchají k novému požáru. Když dorazí na místo, ovane je žár. V nitru běsnícího živlu leží mrtvola muže. Udusil se? Dostal infarkt? Anebo to celé bylo jinak?

Někteří lidé se nikdy neměli potkat. Jejich spojení má doslova katastrofické následky – jako když vlna tsunami narazí na nízko položené pobřeží. V historii kriminalisty najdeme mnoho dvojic, kterým bylo záhodno vyhnout se velkým obloukem. Na podobné páry je možné narazit i v českých končinách. Vraťme se na začátek nového milénia, kdy zahájí své chladnokrevné běsnění Dana a Jaroslav Stodolovi.