Ve své době patří britská premiérka Margaret Thatcherová k nejmocnějším lidem světa. Je vůbec první a dosud poslední ženou v čele britské vlády, která navíc v tomto úřadě slouží tři po sobě jdoucí období. Stopy po takzvaném „thatcherismu“ nevymizely ani dnes…

Baronka proslulá přezdívkou Železná lady není zastáncem shody. Celá její politická praxe spočívá v neustálé konfrontaci, kde spolu vláda a opozice bojují tváří v tvář. „Byla typickým advokátem, který ustoupí o píď teprve dlouho po půlnoci,“ zmíní se o ní jeden německý advokát. Tento jednací styl s úspěchem rozvine v průběhu zdlouhavé bitvy o přepracování rozpočtu Společenství. Británie musí dostat své peníze zpět!“ prohlásí nekompromisně a tomuto cíli je ochotná podřídit naprosto vše. Není sporu o tom, že právě tyto rázné kroky dokážou dostat Británii zpátky na výsluní.

K politice ji to táhne odmalička

Budoucí obyvatelka