Váša zavrtí ocáskem, celý natěšený na další výpravu – jakou další část dějin pomůžou vrátit zpět na své koleje? Koruna je přemisťuje a před nimi se začne objevovat trůn a na něm sedící vznešená žena v pompézní sukni, která na Káju hledí s „otazníkem v očích“.

Velmi mě těší, Vaše veličenstvo!uklání se chlapec a šeptá Vášovi: „Vášo, to je Marie Terezie, jediná česká panovnice, jaká to čest!

Dětí jako smetí

Synku, které z mých dětí vlastně jsi?otáže se Káji panovnice a ten se rozesměje. Ani se jí nediví, že si není jistá, zda není její syn. Jak si totiž dobře pamatuje ze školy, Marie Terezie (1717–1780) měla 16 dětí. Některé se však nedožily ani dospělosti. A bohužel pro některé ani plnoletost nebyla zárukou života. Nejtragičtěji skončila jedna z jejích dcer, Marie Antoinetta (1755–1793), která byla popravena pod gilotinou. Díky svým dětem se Marii Terezii povedlo upevnit svůj