Sebastián si během toho, co s Martinou utíkali před divočákem, stačil něčeho všimnout. Vítr začíná nebezpečně kývat stromy. Vzpomíná si na zprávy o vichřici. Navíc si není úplně jistý, do jaké části lesa se teď dostali…

Když trochu vydechnou, znovu se Sebastián rozhlíží. Uvědomuje si, že se nemůžou stihnout vrátit zpátky, než přijde vichřice. Hlava mu jede na plné obrátky. „Musíme najít co nejrychleji nějaký úkryt,“ přemýšlí. Martině pořád šokem drkotají zuby po zážitku s divočákem. „Pamatuj si, že panika ti nikdy v ničem nepomůže, naopak,“ vysoukává ze sebe ještě Sebastián, aby Martinu trochu uchlácholil. Ví ale, že kdyby jí teď řekl o svých starostech s vichřicí, znovu by začala vyšilovat.