Za posledních deset let došlo v oblasti výzkumu mikroplastů k výraznému posunu a závěry nejsou příliš potěšitelné. Bádání se kromě mikroplastů soustředí i na nanoplasty, jež se nacházejí v každém prostředí na Zemi. Co o nich víme nového po dekádě bádání?

 

Nedávné objevy na poli mikro/nanoplastů (MnP) odhalují rozsah a velikost znečištění MnP, a to i na nejvzdálenějších místech světa. Dříve měli výzkumníci za to, že většina plastového znečištění pochází ze zdrojů na pevnině a že mikroplastové částice (tj. plastové úlomky menší než 5 mm) jsou pouze problémem znečištění moří s účinky, které do značné míry ovlivňují mořskou faunu a flóru. Avšak za posledních deset let začal být monitorován výskyt MnP i ve sladké vodě, sněhu, ledu, půdě, suchozemské fauně a flóře, vzduchu apod.