Způsob, jakým se architektura vily prolíná s krajinou, se odráží v uspořádání a provázanosti jejích obytných prostor. Členitý půdorys stavby s partiemi propojenými navzájem s řadou krytých teras, nádvoří a pavilonů, akcentuje především stírání hranice mezi interiérem a exteriérem.

Exkluzivní, a přesto jistým způsobem uměřený vzhled impozantního domu, tyčícího se na skalním výběžku vysoko nad hladinou Indického oceánu, pramení z noblesy, s jakou autorský tým studia SAOTA esteticky a stylisticky využil jedinečné atributy místní architektury pro bydlení se soudobými parametry.