Dům Entreparotas nese jméno všudypřítomných tropických velikánů, jež své větve rozprostírají nad střechou moderní rezidence a lemují i fasády celého objektu. Právě bujná vegetace s přidanou hodnotou v podobě zurčícího potoka, vinoucího se podél pozemku, se staly nosnou páteří návrhu vily v jihozápadním Mexiku.

Bezprostředním sousedem vily Entreparotas je hustý prales, rozkládající se na úpatí sopky Colimy v jihozápadním Mexiku. Odlehlé místo v exotickém prostředí džungle bylo klienty vybráno právě pro kýžené spojení s přírodou. Dům jakoby zarůstal do lesa a podle projektu by se měl postupem času stát víceméně jeho součástí. Harmonie mezi lidským dílem a přírodními živly dosáhli architekti volbou vhodných materiálů, a především propracovanou krajinářskou úpravou zahrady, přičemž vysazené rostliny intenzivně usilují o zakrytí masy domu pod svými listy.