Noční Berlín roku 1938. Ulicemi se notně vratkým krokem potácí postava v uniformě SS. Pro každého jiného by opilecké extempore znamenalo vězení, ne-li něco horšího. Teď ale vojenští policisté raději hledí stranou. Poznali Karla Wiliguta, Himmlerova chráněnce a okultistu ve službách SS.

Málo se o tom ví, ale o to víc fám se šíří – ve třetí říši jsou mágové, mystici a okultisté žádané zboží. Co ale dělají doopravdy? Najdeme je v generálních štábech, vyjadřují se k nejdůležitějším otázkám vojenství i politiky. Rozličná mystická učení bují jako houby po dešti. Někdy zdůrazňují nadřazenost árijské rasy, někdy slouží k pozdvihnutí bojeschopnosti elitních jednotek SS. Tak či tak se nám tu ukazuje velmi zvláštní myšlenkový svět některých nejvyšších nacistických představitelů, který mnohdy upřednostňuje tajemno před rozumem.

 Kam sahají okultní kořeny?

Nacistická mystika nespadla z nebe…