Málokterý válečný zločin se vyrovná masovým „jatkám“ v Nankingu. Když 13. prosince 1937 obsadili japonští vojáci toto čínské město, rozpoutali zde nelidský teror. Přes hromady mrtvol civilistů mnohdy nebylo vidět okolí a krev tekla po ulicích proudem!

Chodbou nemocnice v čínském Nankingu utíkají členové zdejšího zdravotnického personálu. K uším zdejších obyvatel se totiž dostala zpráva, že japonští vojáci nedodržují původně oznámené vstřícné chování k civilistům. V očích jednoho z lékařů se objevuje panická hrůza, když spatří, že je nemocnice obklíčena. Japonci stojící u hlavního vchodu střílejí do několika jeho kolegů a kolegyň, zatímco další stínají Číňany katanou. Bezmocný lékař vidí, jak další vojáci vynášejí ven dětské pacienty a házejí je do vzduchu. Po pádu na zem je pak zapalují nebo nabodávají na bajonety. Na jedné z mladých pacientek sedí několik zběsilých ozbrojenců, přičemž…