Prakticky veškerá energie, využívaná v blízkosti povrchu planety, který obýváme, má původ ve spontánních jaderných fůzích, které probíhají v jejím nitru. Slunce však není pouze dárcem života, ale může jej naopak také velmi účinně zardousit. Obojí jsou velmi dobré důvody k tomu, abychom se o jeho „životě“ dozvěděli co nejvíce.

Co o naší mateřské hvězdě víme? Celých 99 % hmotnosti sluneční soustavy připadá právě na ni. Je to velká plazmová koule, mezi hvězdami však nepatří mezi obry. Tím se však jednou stane, až vyčerpá své zásoby vodíku, který termonukleární reakcí přeměňuje na hélium. V té chvíli bude Slunce zasahovat až k oběžné dráze Země, kterou pohltí a zničí. Poté se Slunce smrskne a stane se z něj bílý trpaslík.
21. STOLETÍ EXTRA vám nabízí chronologický přehled sond, které vědcům pomohly objasnit nejednu sluneční záhadu.

Pioneer 5
Země: USA
Datum vypuštění: 11. březen 1960
Poslední